Игра

Правила за участие в играта на Asante


С участието си в играта, участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:


Обща информация:
1. Играта на Асанте се провежда според общоприети условия на територията на Република България.
2. Организатор на играта е онлайн магазин Asante, телефон за контакт: 0886 06 95 00, e-mail: [email protected]
3. Участник в играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
4. Адрес на играта на Асанте: https://goo.gl/5kJQWu
5. Играта се провежда в срок от 28.06.2017 г. до 6.07.2017 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати срока на играта, публикувайки информиращо съобщение на адреса на играта.
6. Наградите в играта на Asante са 3 бр. Шейкър SHAKE & GO FIT 820 мл.
7. Спечелите ще получат своите награди, съгласно установените общи правила. В настоящата игра ще се излъчат трима печеливши на 07.07.2017 г.


Условия за провеждане на играта:
1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите правила. Да се запознае с условията и да бъде съгласен с тях.
2. Всеки учасник, отговарящ на условията на настоящите общи условия, който е харесал страницата на Asante и е дал верен отговор на въпроса под формата на коментар под поста в периода, обявен на адреса на играта, участва в играта.
3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
4. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие в играта.
5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.


Награди. Избор на победили в играта.
1. Наградите в играта са 3 бр. Шейкър SHAKE & GO FIT 820 мл.
2. Определянето на печелившите от играта ще е на случаен принцип.
3. Обявяването на победителите ще се проведе на 07.07.2017 г.
4. Името на спечелилите ще бъде обявено на страницата на Организатора.


Допълнителни условия:
1. Тези правила влизат в сила от 28.06.2017 г. до 08.07.2017 г.
2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на играта.
3. В случай, че даден участник желае да прекрати участието си в играта и/или не желае да получава информация във връзка с играта, то следва да уведоми писмено Организатора за това на [email protected], като задължително посочи профила, с който се е регистрирал.